150.000 đ

MÃ: 60002VD

Trong kho

Số lượng tối thiểu cho "[sản phẩm]" là [số lượng] .

Mô tả

Gạch bóng kính Trung Quốc 60x60, Suối cát, 1 da