Bồn nằm

 
Bồn inox HWATA HT 10000L Nằm

35.944.000 đ   28.755.200 đ

   
Bồn inox HWATA HT 10000L Nằm

35.944.000 đ   28.755.200 đ

   
Bồn inox HWATA HT 1000L Nằm

4.091.000 đ   3.477.350 đ

   
Bồn inox HWATA HT 12000L Nằm

42.612.000 đ   34.089.600 đ

 
 
Bồn inox HWATA HT 15000L Nằm

53.917.000 đ   43.133.600 đ

   
Bồn inox HWATA HT 1500L Nằm

6.013.000 đ   5.111.050 đ

   
Bồn inox HWATA HT 20000L Nằm

71.601.000 đ   57.280.800 đ

   
Bồn inox HWATA HT 2000L Nằm

7.835.000 đ   6.424.700 đ

 
 
Bồn inox HWATA HT 2500L Nằm

9.812.000 đ   8.045.840 đ

   
Bồn inox HWATA HT 3000L Nằm

10.841.000 đ   8.889.620 đ

   
Bồn inox HWATA HT 3000L Nằm

11.067.000 đ   9.074.940 đ

   
Bồn inox HWATA HT 300L Nằm

2.325.000 đ   2.046.000 đ

 
Loading ...