Bồn đứng

 
Bồn inox HWATA HT 10000L Đứng

34.308.000 đ   27.446.400 đ

   
Bồn inox HWATA HT 15000L Đứng

51.339.000 đ   41.071.200 đ

   
Bồn inox HWATA HT 2000L Đứng

7.333.000 đ   6.013.060 đ

   
Bồn inox HWATA HT 2500L Đứng

9.313.000 đ   7.636.000 đ

 
 
Bồn inox HWATA HT 3000L Đứng

10.552.000 đ   8.652.640 đ

   
Bồn inox HWATA HT 3500L Đứng

12.240.000 đ   10.036.800 đ

   
Bồn inox HWATA HT 4000L Đứng

13.625.000 đ   11.172.500 đ

   
Bồn inox HWATA HT 5000L Đứng

16.407.000 đ   13.453.740 đ

 
 
Bồn inox HWATA HT 500L Đứng

2.547.000 đ   2.241.360 đ

   
Bồn inox HWATA HT1000L Đứng

3.868.000 đ   3.403.840 đ

   
Bồn inox HWATA HT1500L Đứng

5.567.000 đ   4.731.000 đ

   
Bồn inox HWATA HT 700L Đứng

2.657.000 đ

 
Loading ...