THIẾT BỊ NHÀ BẾP KHÁC

 
Chậu rửa Malloca MS 1027R NEW

5.500.000 đ   5.225.000 đ

   
Chậu rửa Malloca MS8812

5.900.000 đ   5.605.000 đ

   
Chậu rửa Malloca MS8818

9.400.000 đ   8.930.000 đ

   
Lò hấp Malloca MST30-TG

18.200.000 đ   17.290.000 đ

 
 
Lò hấp Malloca MST30-TS

18.800.000 đ   17.860.000 đ

   
Lò nướng Malloca EB-5BC15

9.250.000 đ   8.787.500 đ

   
Lò nướng Malloca EB-5C11

11.300.000 đ   10.735.000 đ

   
Lò nướng Malloca EB-8B15

13.450.000 đ   12.777.500 đ

 
 
Lò nướng Malloca EB-8B16

13.450.000 đ   12.777.500 đ

   
Lò nướng Malloca EB-8B25

13.700.000 đ   13.015.000 đ

   
Lò nướng Malloca EB-8BC15A

13.700.000 đ   13.015.000 đ

   
Lò nướng Malloca EB-8BC20

13.700.000 đ   13.015.000 đ

 
Loading ...