PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM

 
Bộ 6 món CAESAR Q940A6

450.000 đ   418.500 đ

   
Bộ phụ kiện 5 món AMERICAN AS9500001-WT-01

1.100.000 đ

   
Bộ phụ kiện 6 món AMERICAN CC2801000-CH

2.800.000 đ

   
CAESAR FB001A (B )

515.000 đ   478.950 đ

 
 
CAESAR FB005A(B )

900.000 đ   837.000 đ

   
CAESAR M900

1.200.000 đ   1.116.000 đ

   
Cầu chặn rác CAESAR F2323A

90.000 đ   83.700 đ

   
Chân lavabo bằng nhôm CAESAR AS004

650.000 đ   604.500 đ

 
 
Chân lavabo bằng nhôm CAESAR AS006

712.000 đ   662.160 đ

   
Chân lavabo bằng nhôm CAESAR AS016

1.075.000 đ   999.750 đ

   
Chân lavabo bằng nhôm CAESAR AS020

1.075.000 đ   999.750 đ

   
Chân sắt mỹ thuật CAESAR IS002

2.437.000 đ   2.266.410 đ

 
Loading ...