VÒI CHẬU

 
Dây cấp INAX A-703-5

80.000 đ   74.400 đ

   
Ống thải INAX A-603PV

955.000 đ   888.150 đ

   
Ống thải INAX A-674P

1.150.000 đ   1.069.500 đ

   
Ống thải INAx A-675PV

445.000 đ   413.850 đ

 
 
Ống thải INAX A-676P

665.000 đ   618.450 đ

   
Ống thải INAX LF-105PAL

1.495.000 đ   1.390.350 đ

   
Ống xả INAX A-016V

320.000 đ   297.600 đ

   
Sen nóng lạnh TOTO TX471SESV2

6.353.000 đ   6.035.350 đ

 
 
Van gật gù TOTO TTBR302/TTBB301

4.900.000 đ   4.655.000 đ

   
Van gật gù TOTO TTBR304/TTBB302

3.480.000 đ   3.306.000 đ

   
Van vặn khóa INAX A-703-4

158.000 đ   146.940 đ

   
Van vặn khóa INAX LF-3K

435.000 đ   404.550 đ

 
Loading ...