BỒN INOX & MÁY NLMT

Bồn INOX Sơn Hà

 
Bình nước phụ

950.000 đ

   
Bồn inox HWATA HT 10000L Nằm

35.944.000 đ   28.755.200 đ

   
Bồn inox HWATA HT 10000L Nằm

35.944.000 đ   28.755.200 đ

   
Bồn inox HWATA HT 10000L Đứng

34.308.000 đ   27.446.400 đ

 
 
Bồn inox HWATA HT 1000L Nằm

4.091.000 đ   3.477.350 đ

   
Bồn inox HWATA HT 12000L Nằm

42.612.000 đ   34.089.600 đ

   
Bồn inox HWATA HT 15000L Nằm

53.917.000 đ   43.133.600 đ

   
Bồn inox HWATA HT 15000L Đứng

51.339.000 đ   41.071.200 đ

 
 
Bồn inox HWATA HT 1500L Nằm

6.013.000 đ   5.111.050 đ

   
Bồn inox HWATA HT 20000L Nằm

71.601.000 đ   57.280.800 đ

   
Bồn inox HWATA HT 2000L Nằm

7.835.000 đ   6.424.700 đ

   
Bồn inox HWATA HT 2000L Đứng

7.333.000 đ   6.013.060 đ

 
Loading ...