THIẾT BỊ VỆ SINH

 
Bộ 6 món CAESAR Q940A6

450.000 đ   418.500 đ

   
Bộ phụ kiện 5 món AMERICAN AS9500001-WT-01

1.100.000 đ

   
Bộ phụ kiện 6 món AMERICAN CC2801000-CH

2.800.000 đ

   
Bộ phụ kiện sen đứng nóng lạnh CAESAR BS117

2.100.000 đ   1.953.000 đ

 
 
bộ phụ kiện sen đứng nóng lạnh CAESAR BS118

2.900.000 đ   2.697.000 đ

   
bộ phụ kiện sen đứng nóng lạnh CAESAR BS122

2.100.000 đ   1.953.000 đ

   
Bộ vòi sen đứng nóng lạnh CAESAR S235C

5.620.000 đ   5.226.600 đ

   
Bộ vòi sen đứng nóng lạnh CAESAR S326C

5.620.000 đ   5.226.600 đ

 
 
Bộ vòi sen đứng nóng lạnh CAESAR S378C

5.400.000 đ   5.022.000 đ

   
Bộ vòi sen đứng nóng lạnh CAESAR S648C

6.120.000 đ   5.691.600 đ

   
Bộ xả không dùng nước CAESAR UF0286F

720.000 đ   669.600 đ

   
Bồn cầu AMERICAN 2003SC-WT

[Liên hệ để biết giá]

 
 
Bồn cầu AMERICAN 2030-WT

[Liên hệ để biết giá]

   
Bồn cầu AMERICAN 2040-WT

[Liên hệ để biết giá]

   
Bồn cầu AMERICAN 2050-WT

[Liên hệ để biết giá]

   
Bồn cầu AMERICAN 2329-WT

9.500.000 đ   8.835.000 đ

 
 
Bồn cầu AMERICAN 2426-WT

6.400.000 đ   5.952.000 đ

   
Bồn cầu AMERICAN 2704-WT

6.000.000 đ   5.580.000 đ

   
Bồn cầu AMERICAN 2705-WT

6.000.000 đ   5.580.000 đ

   
Bồn cầu AMERICAN KF-8370/ KP-3501

49.000.000 đ   45.570.000 đ

 
 
Bồn cầu AMERICAN VF-2010

7.800.000 đ   7.254.000 đ

   
Bồn cầu AMERICAN VF-2011

7.800.000 đ   7.254.000 đ

   
Bồn cầu AMERICAN VF-2024

5.000.000 đ   4.650.000 đ

   
Bồn cầu AMERICAN VF-2174

3.180.000 đ   2.957.400 đ

 
 
Bồn cầu AMERICAN VF-2321

2.400.000 đ   2.232.000 đ

   
Bồn cầu AMERICAN VF-2322

2.200.000 đ   2.134.000 đ

   
Bồn cầu AMERICAN VF-2385

3.400.000 đ   3.162.000 đ

   
Bồn cầu AMERICAN VF-2395

1.700.000 đ   1.649.000 đ

 
 
Bồn cầu AMERICAN VF-2395C

1.750.000 đ   1.697.500 đ

   
Bồn cầu AMERICAN VF-2396

1.900.000 đ   1.843.000 đ

   
Bồn cầu AMERICAN VF-2797

3.400.000 đ   3.162.000 đ

   
Bồn cầu AMERICAN WP-2035

15.800.000 đ   14.694.000 đ

 
Loading ...