Gạch lát nền 80x80

Gạch 80001VD (Trung Quốc)

MÃ: 80001VD

230.000 đ
Trong kho

Gạch bóng kính Trung Quốc 80x80, vân đá chỉ trắng, siêu bóng (2 da)


Gạch 80002VD (Trung Quốc)

MÃ: 80002VD

230.000 đ
Trong kho

Gạch bóng kính Trung Quốc 80x80, Vân đá chỉ trắng gợn hồng, siêu bóng (2 da)


Gạch 80003VD (Trung Quốc)

MÃ: 80003VD

190.000 đ
Trong kho

Gạch bóng kính Trung Quốc 80x80, Siêu bóng, chống thấm, vân trắng ( Hồng hoặc Vàng)


Gạch 80004VD (Trung Quốc)

MÃ: 80004VD

195.000 đ
Trong kho

Gạch bóng kính Trung Quốc 80x80, Mạng nhện trắng ( Hồng hoặc Kem), siêu bóng, chống thấm


Gạch 80005VD (Trung Quốc)

MÃ: 80005VD

230.000 đ
Trong kho

Gạch bóng kính Trung Quốc 80x80, Mạng nhện xanh ba màu, siêu bóng, chống thấm


Gạch 80006VD (Trung Quốc)

MÃ: 80006VD

235.000 đ
Trong kho

Gạch bóng kính Trung Quốc 80x80, Sấm sét hồng (hoặc Vàng), siêu bóng, chống thấm


Gạch 80007VD (Trung Quốc)

MÃ: 80007VD

235.000 đ
Trong kho

Gạch bóng kính Trung Quốc 80x80, Sấm sét vàng, siêu bóng, chống thấm


Gạch 80008VD (Trung Quốc)

MÃ: 80008VD

245.000 đ
Trong kho

Gạch bóng kính Trung Quốc 80x80, Gợn vàng, siêu bóng, chống thấm


Gạch 80009VD (Trung Quốc)

MÃ: 80009VD

245.000 đ
Trong kho

Gạch bóng kính Trung Quốc 80x80, Trắng trơn, siêu bóng, chống thấm


Gạch 80010VD (Trung Quốc)

MÃ: 80010VD

240.000 đ
Trong kho

Gạch bóng kính Trung Quốc 80x80, Sỏi trắng, siêu bóng, chống thấm


Gạch 80011VD (Trung Quốc)

MÃ: 80011VD

235.000 đ
Trong kho

Gạch bóng kính Trung Quốc 80x80, Sọc trắng, siêu bóng chống thấm


Gạch TAICERA P67329N

MÃ: TAICERA P67329N

276.000 đ   259.440 đ
-6%
Trong kho

Loading ...